ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ของ

บริษัท ออนเดอะลิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ข้อกำหนดการให้บริการ

 

ภาพรวม

 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท ออนเดอะลิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" ที่ปรากฎทั้งหมดในเว็บไซต์นี้หมายถึงบริษัท ออนเดอะลิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เราจัดทำเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่พร้อมใช้เว็บไซต์นี้ให้กับคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขคือคุณต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

 

เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือซื้อสินค้าจากเรา จะถือว่าคุณได้ใช้ "บริการ" ของเรา และตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการให้บริการ" "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และนโยบายที่อ้างอิงมา ณ ที่นี้และ/หรือสามารถเข้าดูได้จากไฮเปอร์ลิงก์มีผลผูกพัน ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีผลใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้า และ/หรือผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา

 

โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าหรือใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงให้ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้มีผลผูกพัน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ได้ หากข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจำกัดไว้เพียงกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยชัดแจ้ง

 

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการในหน้านี้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ โดยการแจ้งอัปเดตและ/หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่เข้าดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หลังจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

ร้านค้าของเราดำเนินการบน Shopify Inc. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ซึ่งช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้กับคุณได้

 

ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

พวกเราคือใคร

จะติดต่อเราได้อย่างไร

เงื่อนไขทั่วไป

บัญชี

การจำกัดอายุและการควบคุมโดยผู้ปกครอง

ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมกับเวลาของข้อมูล

การปรับเปลี่ยน

สินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

ราคาและการชำระเงิน

การจัดส่ง

เครื่องมือเสริม

การยกเลิกและการคืนสินค้า

ลิงก์ของบุคคลภายนอก

ลิงก์จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นมายังบริการและ/หรือสินค้าของเรา

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

การใช้งานที่ต้องห้าม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ และการส่งข้อมูลอื่น ๆ

ข้อความปฏิเสธการรับประกัน: การจำกัดความรับผิด

การชดใช้ค่าเสียหาย

ความเป็นโมฆะ

การสิ้นสุดข้อตกลง

การสละสิทธิ์

ข้อตกลงทั้งหมด

กฎหมายที่บังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการ

 

 

 

 

พวกเราคือใคร

 

พวกเราคือบริษัท ออนเดอะลิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีที่อยู่ ณ เลขที่ 1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และหมายเลขจดทะเบียนคือ 0105566091511

 

จะติดต่อเราได้อย่างไร

 

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ โปรดใช้ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

 

อีเมล: contact@th.onthelist.com

 

เงื่อนไขทั่วไป

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผู้ใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ทุกเมื่อ คุณเข้าใจว่าอาจมีการถ่ายโอนเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) โดยไม่มีการเข้ารหัส และจะมีขั้นตอน:

 

 1.     การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และ

 

 1.     การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

 

ข้อมูลบัตรเครดิตจะผ่านการเข้ารหัสเสมอในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

 

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางการให้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

 

หัวข้อที่ใช้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

 

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

 

บัญชี

 

ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องมีบัญชีที่มีชื่อผู้ใช้ที่เหมาะสม ("ID ผู้ใช้") หาก ID ผู้ใช้ของคุณได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม เรามีสิทธิ์ที่จะยุติ ID ผู้ใช้ดังกล่าวและปฏิเสธไม่ให้บริการแก่คุณ

 

เมื่อลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้อง 

 

 1.     ลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง และ

 

 1.     ทำการแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองตามความเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

บัญชีมีไว้เพื่อการใช้งาน สำหรับผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้เช่า หรือจำหน่ายสิทธิ์ในการใช้บริการซึ่งกำหนดว่าบุคคลภายนอกต้องลงทะเบียนบัญชี และไม่สามารถให้บุคคลภายนอกสืบทอดหรือใช้บัญชีต่อได้

การจำกัดอายุและการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะสำหรับการตกลงยินยอมตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณเพื่อใช้บริการของเรา และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

 

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ หรือไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ โปรดงดเว้นจากการใช้บริการจนกว่าคุณจะอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมกับเวลาของข้อมูล

 

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรยึดถือหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่พิจารณาแหล่งข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือเหมาะสมกับเวลามากกว่า คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ 

 

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีต แน่นอนว่าข้อมูลในอดีตนั้นไม่เป็นปัจจุบัน และจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทุกเมื่อ แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราเป็นความรับผิดชอบของคุณ

 

การปรับเปลี่ยน

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาของบริการ) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เราไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติบริการ

 

คุณรับทราบว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวนั้นถือว่าคุณยอมตนผูกพันกับเงื่อนไขในเว็บไซต์เวอร์ชันปัจจุบัน โดยเวอร์ชันปัจจุบันจะมีผลแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด 

 

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเว็บไซต์เวอร์ชันปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

สินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

 

สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจมีเฉพาะทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด และสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา

 

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสีและรูปภาพของสินค้าที่มีอยู่ที่หน้าร้านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีในจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง

 

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันในการจำกัดการขายสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคล ในเขตภูมิศาสตร์ หรือในเขตอำนาจศาลใดก็ได้ เราอาจใช้สิทธิ์นี้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอ คำอธิบายสินค้าหรือราคาสินค้าทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในกรณีที่มีข้อห้าม

 

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นใดที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ และไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดในการบริการจะได้รับการแก้ไข

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณ ในกรณีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวขัดต่อนโยบายของเรา

 

เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่สามารถซื้อได้ต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ทำโดยหรืออยู่ภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่สั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามไม่ให้มีคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่าจะทำขึ้นโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง ในการซื้อจากร้านของเราทั้งหมด คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันที ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณตามความจำเป็นได้

 

ราคาและการชำระเงิน

 

 

ราคาสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เรารับชำระเงินผ่าน [-]

 

สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ก่อนจะดำเนินการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเงินของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้

 

เราจะเริ่มกระบวนการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณหลังจากการชำระเงินตามคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ในกรณีที่คุณไม่สามารถทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

การจัดส่ง

 

การจัดส่งจำกัดไว้เฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย

เครื่องมือเสริม

 

เราอาจให้คุณเข้าใช้เครื่องมือของบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่มีการตรวจสอบ หรือควบคุม หรือให้ข้อมูลใด ๆ

 

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจัดให้มีการเข้าใช้เครื่องมือดังกล่าว "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง และการสนับสนุนใด ๆ เราจะไม่รับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเสริมของบุคคลภายนอกของคุณ

 

คุณรับทราบว่าคุณต้องรับความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือเสริมของบุคคลภายนอกที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ โดยถือเป็นดุลยพินิจของคุณทั้งสิ้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยการทำความคุ้นเคยและอนุมัติข้อกำหนดในการจัดหาเครื่องมือดังกล่าวโดยผู้ให้บริการภายนอก

 

ในอนาคต เราอาจนำเสนอบริการและ/หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเริ่มใช้เครื่องมือและข้อมูลใหม่ ๆ) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ด้วย

การยกเลิกและการคืนสินค้า

 

ไม่อนุญาตให้มีการคืน เปลี่ยน และคืนเงิน OnTheList เป็นแพลตฟอร์มการขายแบบลดราคาเป็นระยะสั้น การชำระเงินทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ คุณมีสิทธิ์คืนสินค้าที่ได้รับและรับเงินคืน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของแต่ละกรณี

นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ คุณมีเวลา 7 วันในการคืนสินค้า

ลิงก์ของบุคคลภายนอก

 

สินค้าและบริการเนื้อหาบางส่วนที่พร้อมใช้ผ่านบริการของเราอาจประกอบด้วยข้อมูลจากบุคคลภายนอก

 

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา

 

เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือสำหรับเนื้อหา สินค้า หรือบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก

 

เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ข้อมูล เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

 

โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคคลภายนอกอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายดังกล่าวอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมใด ๆ

 

ควรแจ้งเรื่องร้องเรียน การเรียกร้อง ข้อกังวล คำถามเกี่ยวกับสินค้าของบุคคลภายนอกไปยังบุคคลภายนอกโดยตรง

ลิงก์จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นมายังบริการและ/หรือสินค้าของเรา

 

เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับช่องทางการบริการของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับช่องทางการบริการของบริษัท หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

 

ในบางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเว้น โดยอาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายสินค้า ราคา รายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัดส่งสินค้า เวลาขนส่ง และความพร้อมในการให้บริการ 

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้วด้วย)

 

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นในส่วนที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรใช้วันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ระบุในบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการ หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นมีการแก้ไขหรืออัปเดตแล้ว

 

การใช้งานที่ต้องห้าม

 

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์: 

 

 1.     เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

 

 1.     เพื่อชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

 1.     เพื่อฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติระดับนานาชาติ รัฐบาลกลาง ระดับจังหวัด หรือระดับรัฐ

 

 1.     เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 

 1.     เพื่อคุกคาม ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ

 

 1.       เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 

 1.     เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะมีการนำไปใช้ หรืออาจนำไปใช้ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต

 

 1.     เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

 

 1.        เพื่อทำการสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม แอบอ้าง สไปเดอร์ ครอว์ หรือสเคป

 

 1.        เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ

 

 1.     เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหากคุณละเมิดกฎการใช้งานต้องห้าม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราเคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างมาก เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและ/หรือการใช้บริการของคุณ ("ข้อมูลผู้ใช้")

 

เมื่อคุณใช้บริการหรือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ ถือว่าคุณ:

 

 1.     ยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลผู้ใช้ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

 1.     ตกลงและรับทราบว่าเราและคุณร่วมกันเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ใช้

 

 1.     จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ และการส่งข้อมูลอื่น ๆ

 

หากคุณส่งข้อมูลเข้ามาตามคำร้องขอของเรา (เช่น ผลงานที่ใช้ประกวด) หรือคุณแจ้งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผน หรือเอกสารอื่น ๆ โดยไม่มีการร้องขอจากเรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่น (เรียกรวมกันว่า "ความคิดเห็น") คุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นที่คุณส่งให้เราผ่านสื่อกลางทุกชนิดได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อจำกัด เราไม่มี และจะต้องไม่มีข้อผูกมัด 

 

 1.     ในการรักษาความคิดเห็นไว้เป็นความลับ

 

 1.     จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็น หรือ

 

 1.     ตอบรับความคิดเห็น
   

เราอาจตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าผิดกฎหมาย สร้างความไม่พอใจ เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือละเมิดข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการทำเช่นนั้น


คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว สภาพบุคคล หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมด้วยว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็น คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่คุณแสดงและความถูกต้องของความคิดเห็นเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อความคิดเห็นที่คุณหรือบุคคลภายนอกแสดง

ข้อความปฏิเสธการรับประกัน: การจำกัดความรับผิด

 

เราไม่รับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้บริการของเราจะไม่มีการหยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

 

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้

 

คุณยินยอมว่าในบางครั้งเราอาจลบบริการโดยไม่มีกำหนดเวลาหรือยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ


คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการหรือการไม่สามารถใช้บริการได้นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและสินค้าและบริการทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านบริการนั้นถือว่าจัดหาให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" เพื่อให้คุณใช้งาน (เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยสำหรับความสามารถในการค้าขายได้ คุณภาพที่สามารถค้าขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อ และการไม่ละเมิดกฎ


ไม่ว่าในกรณีใด เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การเรียกร้อง หรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นการลงโทษ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการทดแทน หรือความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดเด็ดขาด หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการหรือสินค้าที่ซื้อโดยใช้บริการดังกล่าว หรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือสินค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้บริการหรือเนื้อหา (หรือสินค้า) ที่แจ้ง ส่ง หรือเผยแพร่ผ่านบริการ แม้ว่าจะได้รับแจ้งว่ามีโอกาสเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นได้ 

 

ในกรณีที่รัฐหรือเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต 

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และดำเนินการไม่ให้บริษัท ออนเดอะลิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง กิจการร่วมค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงาน พนักงาน และหุ้นส่วนทางกฎหมาย ไม่ได้รับผลกระทบจากการอ้างสิทธิ์หรือการเรียกร้องใด ๆ โดยรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล และปกป้องจากความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจาก หรือเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการให้บริการหรือเอกสารที่ใช้อ้างอิงประกอบ หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

ความเป็นโมฆะ

 

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงสามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และจะถือว่าส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ถูกตัดออกจากข้อกำหนดการให้บริการนี้ โดยการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือ

 

 

การสิ้นสุดข้อตกลง

 

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาจะยังคงอยู่ แม้ว่าข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์แล้ว

 

ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่คุณหรือเราจะยกเลิก หรือจนกว่าคุณหรือเราจะยกเลิกไป 

 

คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา

 

หากเราพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือเราสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณยังคงต้องรับผิดตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระ จวบจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา และ/หรือเราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ตามความเหมาะสม

การสละสิทธิ์ 

 

หากเราไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะต้องไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเราโดยอ้างการสละสิทธิ์และความล่าช้าดังกล่าว

 

การผ่อนผันหรือการขยายเวลาใด ๆ ที่คุณหรือเราอาจอนุญาตให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการจำกัดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของผู้อนุญาต ทั้งที่มีอยู่ในขณะและที่จะมีในอนาคต ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือรูปแบบอื่น ยกเว้นในกรณีหรือในขอบเขตตามที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะสละหรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

ข้อตกลงทั้งหมด

 

ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเรา โดยจะใช้กำกับดูแลการใช้บริการของคุณและจะมีผลแทนที่ข้อตกลง การสื่อสาร และข้อเสนอระหว่างคุณและเรา ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือ ณ ขณะนี้ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการให้บริการใด ๆ ฉบับก่อนหน้า)

 

หากข้อกำหนดการให้บริการมีความคลุมเครือ จะต้องไม่ตีความให้ฝ่ายที่ร่างข้อกำหนดเสียเปรียบ

 

การรับรอง การรับประกัน หรือสัญญาใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะไม่มีผลผูกพันกับเราและคุณ 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์จะมีผลเหนือและมาแทนที่ข้อผูกพัน การดำเนินการ หรือข้อคิดเห็นก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเราและคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจง

กฎหมายที่บังคับใช้ 

 

ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการโดยเราจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ถือเอาหลักการการขัดกันแห่งกฎหมายใด ๆ

 

คุณยินยอมให้ศาลไทยมีอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกัน

 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการ

 

คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้

 

เราขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการอัปเดต เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ โดยการแจ้งอัปเดตและเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่เข้าดูเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราหลังจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว